Copyright

Veškeré fotografie, grafické práce či texty zveřejněné na webech josefomelka.cz, josefomelka.com a wizio.cz podléhají autorským zákonům a jsou vlastnictvím autora. fotografie (vyjma fotografií určených ke stažení), grafické práce či texty nesmí být žádným způsobem stahovány, kopírovány, dále reprodukovány a upravovány bez písemného souhlasu autora.

Použití, kopírování nebo zneužití fotografií, grafických prací či textů bez písemného souhlasu autora je považováno za porušení autorského zákona a může být stíháno.

------------------

All photographs, graphic works, or any texts published on websites josefomelka.cz, josefomelka.com and wizio.cz are under author rights and ownership. Photographs (unless determined for download) graphic works or texts can not be downloaded, copied, reproduced or adjusted in any way without author's written consent!

Any usage, copying or abuse of photographs, graphic works or texts without author's written consent is presumed as author rights violation and can be prosecuted.